Privacy Policy

NOTIS PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 

Notis Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada semua pelanggan sedia ada dan masa depan:

1. Pengumpulan Data Peribadi dalam urusan anda dengan NAS Group.
Kami akan menggunakan maklumat tentang diri anda (“Nama Penuh, Alamat Surat Menyurat & Nombor Telefon”) bagi memudahkan kami berurus niaga dan memaklumkan maklumat berhubung dengan perniagaan dan servis kami.

Maklumat ini adalah amat relevan bagi proses perkhidmatan kami, perlaksanaannya, termasuk penyampaian notis, makluman perkhidmatan dan/atau produk, pengurusan perhubungan pelanggan, tujuan perancangan produk akan datang, pelancaran produk baru termasuk acara mempromosi produk dan/atau perkhidmatan dengan rakan niaga perniagaan kami.


2. Kami boleh kongsikan maklumat dengan pihak yang ketiga.

  • Kami akan kongsikan maklumat dalam keluarga syarikat NAS Group
    • NAS Trading & Services [AC 0016301-D] dan NAS Business Solution  [AC 0016306-T] dan subsidiarinya (kami merujuk diri kami secara kolektif sebagai NAS Group). Polisi ini menerangkan tentang amalan NAS Group dalam perkongsian maklumat peribadi anda. Kami akan kongsikan maklumat HANYA untuk tujuan perniagaan kami dan pengoptimuman pemasaran.

3. Hak-hak subjek data (individu) di bawah Akta 709
Subjek atau individu yang telah memberikan maklumat dan data peribadi kepada kami adalah berhak untuk membuat tuntutan permohonan seperti berikut, sesuai dengan peruntukan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Subjek data adalah berhak untuk:

i)   Diberitahu samada data mereka diproses oleh sesebuah organisasi
ii)  Mengakses data peribadi
iii) Membetulkan data peribadi
iv) Menarik balik kebenaran memproses data peribadi
v)  Menghalang pemprosesan yang mungkin menyebabkan kerosakan atau tekanan (distress)
vi) Menghalang pemprosesan bagi maksud pemasaran langsung


4. Pautan luar yang terdapat blog (termasuk Google Ads) 
Polisi ini tidak tertakluk kepada amalan-amalan privasi laman web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab sekiranya anda klik pada pautan pihak ketiga yang terdapat di laman blog kami, dan anda dibawa (keluar) ke laman web yang tidak dikawal oleh kami. Blog kami juga mungkin menjadi tapak kepada content pihak yang ketiga yang mengandungi 'cookies' tersendiri atau teknologi mengesan.


5. Kami boleh mengemaskini Polisi Privasi ini
Kami akan mengubah polisi privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan kepada anda mana-mana perubahan Polisi Privasi kami sebagaimana yang diperlukan oleh undang-undang.

Kami akan menyiarkan salinan yang dikemaskini di blog. Sila semak laman ini secara berkala untuk sebarang kemas kini.


6. Hubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan

Anda boleh pada bila-bila masa selepas ini mengemukakan pertanyaan, aduan, meminta akses kepada, dan pembetulan terhadap Data Peribadi, menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda atau melupuskan Data Peribadi anda dengan menghantar permintaan berkenaan kepada penulis/pemilik blog menerusi emel seperti yang dinyatakan di bawah:

                  Email : annursyuhadah[at]gmail.com

Sepertimana yang diperlukan oleh undang-undang, anda juga boleh membantah atau menghadkan cara kami memproses maklumat anda. Kami juga boleh memberikan anda maklumat tentang pihak ketiga yang kami kongsikan maklumat.© 2013 -2018 annursyuhadah.com
*Blog www.annursyuhadah.com adalah sebuah laman blog persendirian dan didaftarkan di bawah NAS Trading & Services [AC 0016301-D] dan NAS Business Solution  [AC 0016306-T] yang menjalankan perkhidmatan / servis penulisan dan internet marketing.[no-sidebar]
Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Ok, Go it!