Privacy Policy

6:23 PM
NOTIS PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 

Notis Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada semua pelanggan sedia ada/masa depan:

1. Pengumpulan Data Peribadi dalam urusan anda dengan NAS TRADING & SERVICES*
Kami akan menggunakan maklumat tentang diri anda (“Nama Penuh, Alamat Surat Menyurat & Nombor Telefon”) bagi memudahkan kami berurus niaga dan memaklumkan maklumat berhubung dengan perniagaan dan servis kami.

Maklumat ini adalah amat relevan bagi proses perkhidmatan kami, perlaksanaannya, termasuk penyampaian notis, makluman perkhidmatan dan/atau produk, pengurusan perhubungan pelanggan, tujuan perancangan produk akan datang, pelancaran produk baru termasuk acara mempromosi produk dan/atau perkhidmatan dengan rakan niaga perniagaan kami. 

2. Hak-hak subjek data (individu) di bawah Akta 709
Subjek atau individu yang telah memberikan maklumat dan data peribadi kepada kami adalah berhak untuk membuat tuntutan permohonan seperti berikut, sesuai dengan peruntukan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Subjek data adalah berhak untuk:

i)   Diberitahu samada data mereka diproses oleh sesebuah organisasi
ii)  Mengakses data peribadi
iii) Membetulkan data peribadi
iv) Menarik balik kebenaran memproses data peribadi
v)  Menghalang pemprosesan yang mungkin menyebabkan kerosakan atau tekanan (distress)
vi) Menghalang pemprosesan bagi maksud pemasaran langsung

3. Aduan & Pertanyaan 
Anda boleh pada bila-bila masa selepas ini mengemukakan pertanyaan, aduan, meminta akses kepada, dan pembetulan terhadap Data Peribadi, menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda atau melupuskan Data Peribadi anda dengan menghantar permintaan berkenaan kepada penulis/pemilik blog menerusi emel seperti yang dinyatakan di bawah:

Email : annursyuhadah[at]gmail.com
© 2013 -2018 annursyuhadah.com*Blog www.annursyuhadah.com adalah sebuah laman blog persendirian dan didaftarkan di bawah NAS TRADING AND SERVICES [AC 0016301-D] yang menjalankan perkhidmatan / servis penulisan dan internet marketing.

Full design templates by Eiyza Ezatul. Powered by Blogger.